Sep 25 2018

Als zwemclub blikken we meer dan tevreden terug op het afgelopen seizoen waar we heel wat sportieve successen hebben gekend. Ook voor dit seizoen hebben we een bijzonder gevulde agenda, zowel sportief als bestuurlijk.

 

 

Echter, als we als zwemclub onze werking verder willen blijven professionaliseren en kwalitatief uitbouwen moeten we beroep kunnen doen op een aantal vrijwilligers die ons hierin kunnen ondersteunen. Het huidige bestuur, 6 personen sterk, heeft onvoldoende tijd ter beschikking om alle taken en verplichtingen, die we als zwemclub en VZW hebben, op te pakken.

 

Net daarom zijn we als bestuur op zoek naar enkele leden die een (gedeelde) verantwoordelijkheid binnen onze zwemclub op zich willen nemen. In onderling overleg kunnen zij desgewenst toetreden tot de raad van bestuur of enkel een specifieke taak op zich nemen. 

 

Wij zoeken met name mensen die ons wensen te ondersteunen met volgende verantwoordelijkheden:

 

Zwemschool secretaris

- organiseren van de CKNV wedstrijden (na overdracht)

- organiseren van eigen PACO-wedstrijd (na overdracht)

- organiseren van deelname aan 2 PACO-wedstrijden in loop van zwemseizoen

- Beheren van wachtlijst zwemschool en beheer leden zwemschool

- Leiding nemen op organiseren Swimmathon 

 

Verantwoordelijke Masters

- beheren van algemene communicatie naar Master-zwemmers

- organiseren van eigen Master-wedstrijd 

- Praktische organisatie deelname Master-wedstrijden (inschrijvingen en aanmeldingen)

- Praktische organisatie deelname open-water wedstrijden (inschrijvingen en aanmeldingen)

- Planning trainingen (aanwezigheden opvolgen, aanvragen baanindeling)

 

Verantwoordelijke Communicatie

=> Graag willen we een nieuwe website uitbouwen op nieuw platform en geintegreerd met onze sociale media.

- Publiceren E-zwemmertje (redactioneel)

- Redactioneel onderhoud website

- Beheer nieuwe website

- Opvolgen sponsorwerking en werving

 

 

 

BRABO website

logo

Partners SVAZ